نمای بالا کندور

نمای بالا کندور

بهبودهای فنی خودکار سئو، مانند URLهای متعارف و متا تگ.
نقشه های سایت XML پیشرفته؛ درک ساختار سایت شما را برای گوگل آسان می کند.
قالب عنوان و توضیحات متا، برای برندسازی بهتر و قطعات منسجم در نتایج جستجو.
یک ادغام عمیق Schema.org که با کمک به موتورهای جستجو برای درک محتوای شما، شانس شما را برای بدست آوردن نتایج غنی افزایش می دهد.
کنترل کامل بر روی پودرهای سوخاری سایت، به طوری که کاربران و موتورهای جستجو همیشه بدانند کجا هستند.
زمان بارگذاری سریعتر برای کل وب سایت شما، به دلیل روشی نوآورانه برای مدیریت داده ها در وردپرس.

About Post Author
Jason Bourne

I’m a entrepreneur, best-selling author, philanthropist and the nation’s #1 Life and Business Strategist. I’ve dedicated my entire life to helping people discover their true purpose and leverage their unique gifts to achieve massive success – to make their life a true masterpiece. If you’re feeling stuck, or unsure of your next step, I’ll lead you to clarity, focus and action.