زمینه بصری به بیان داستانی از کسب و کار شما کمک می کند

زمینه بصری به بیان داستانی از کسب و کار شما کمک می کند

زمینه بصری به بیان داستانی از کسب و کار شما کمک می کند

هنگامی که یک زمینه بصری ایجاد می کنید، مهم است که علایق مخاطبان خود و ویژگی های اصلی آن را بیاموزید. این بدان معناست که برای درک نیازهای جامعه و کاربران اصلی خود باید سن، ملیت، جنسیت و برخی ویژگی های دیگر را بدانید.

بنابراین بیایید در مورد مؤلفه هایی صحبت کنیم که یک زمینه بصری باید در هنگام شروع به ایجاد آن شامل شود. ما موارد زیر را متمایز کرده ایم:

عکس های مربوط به هدف وب سایت
داستان سرایی از طریق عناصر گرافیکی
نمادهای جذاب
شعارها، کلمات و عبارات
اینفوگرافیک
ادراک بصری
ادراک بصری بخشی از جذابیت حسی است، بنابراین زمانی که صحبت از یک وب سایت می شود، از یک زمینه متنی مؤثرتر است. درک بهتر کاربر نتایج مثبت سریع‌تری را به همراه دارد، بنابراین بازدیدکنندگان، کاربران علاقه‌مند و در نهایت مشتریان وفادار بیشتری دریافت می‌کنید.

زمانی که بازدیدکنندگان هدف شما وارد وب سایت شما می شوند، زمینه بصری برای ایجاد تأثیر اولیه مهم است. اگر یک وب سایت تجاری دارید، برند شما نقش زمینه بصری قابل تشخیص را بازی می کند. آیکون ها، تصاویر، طراحی و سایر عناصر جذاب بصری در مدت زمان کوتاهی اولین برداشت را ایجاد می کنند، فقط چند ثانیه کافی است.

About Post Author
Jason Bourne

I’m a entrepreneur, best-selling author, philanthropist and the nation’s #1 Life and Business Strategist. I’ve dedicated my entire life to helping people discover their true purpose and leverage their unique gifts to achieve massive success – to make their life a true masterpiece. If you’re feeling stuck, or unsure of your next step, I’ll lead you to clarity, focus and action.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
Share on reddit